Xây dựng Cảng biển Trần Đề – “bệ phóng” cho kinh tế toàn vùng ĐBSCL

Với 9 cửa sông đổ ra biển Đông, vùng ĐBSCL có lợi thế về giao thông thủy cũng như tiềm năng phát triển kinh tế biển. Chính vì thế, xây dựng cảng biển Trần Đề lúc này sẽ tạo đột phá cho toàn vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Read More »