Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Cần Thơ

STK: 1190 0265 0575

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN – CN Cần Thơ

STK: 1003 8068 9000 006

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN – CN Bắc An Giang – An Giang

STK: 7021 0000 2527 91

Ngân hàng TMCP Đại Chúng VN – CN HCM

STK: 6610 0033 7337

Ngân hàng TMCP Tiên Phong VN – CN Cần Thơ

STK: 1822 1888 901

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Cần Thơ

STK: 211 230 487

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Ninh Kiều – CN Cần Thơ

STK: 636 704 060 058 885

Ngân hàng TMCP Quân Đội Cần Thơ – CN Cần Thơ

STK: 4511 1013 5000 1

Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Cần Thơ

STK: 678 678 78

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Cần Thơ

STK: 1010 39 7979

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Long An

STK: 341 01 01 0025 548

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – CN Cần Thơ

STK: 7707 7000 1018 00132

Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Cần Thơ

STK: 0040 1000 2246 1009

Scroll to Top