1. >
  2. Tin tức
  3. >
  4. Tin Đất Xanh
Tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021: Đất Xanh Miền Tây đạt 90% chỉ tiêu kinh doanh, mang về doanh thu 3.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư

Tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021: Đất Xanh Miền Tây đạt 90% chỉ tiêu kinh doanh, mang về doanh thu 3.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư

Ngày 6/7, Lễ sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 đã được tổ chức giản nhưng không kém phần ý nghĩa và xúc động, nhằm tổng kết những thành quả đã đạt được, định hướng chặng đường 6 tháng tiếp theo và vinh danh, khen thưởng các cá nhân, phòng/ban tiêu biểu, xuất sắc.