Phung Lieu

CEO Đất Xanh Miền Tây: Người truyền cảm hứng bất động sản

Là Người “xây” nền móng dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp cho thị trường Tây Nam Bộ. Sau 5 năm, Đất Xanh Miền Tây nhanh chóng trở thành công ty có thị phần về hoạt động môi giới bất động sản đứng trong TOP đầu địa phương và CEO Đất Xanh Miền Tây – ông Dương Quốc Thủy là một trong những nhân vật truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới trẻ hiện nay.

Scroll to Top